Nyhetsbrev

KAARO-verkosto tuottaa videoita arvioinnin ja arviointiosaamisen kehittämisen tueksi.

Tutustu opetusvideoihimme ja arvioinnin keskeisistä käsitteistä kertoviin videoihin. Kaikki videomme löytyvät myös KAARO verkoston YouTube-kanavalta ja ovat vapaasti jaettavissa ja käytettävissä.

VIDEOT

KAARO-verkosto järjestää koulutusta ja seminaareja arviointiosaamisen ja arviointikulttuurin kehittämisestä. Katso seminaari- ja koulutustallenteemme tällä sivulla. KAARO-verkosto tuottaa myös opetusvideoita arvioinnista. Uudet videot julkaistaan tällä sivulla ja YouTube-kanavallamme. Kaikki videot ovat vapaasti käytettävissä ja jaettavissa. 

Atjonen puhuu arvioinnista

Itä-Suomen yliopiston professori ja KAARO Itä-Suomen johtaja Päivi Atjonen puhuu YouTube-kanavallaan opettajan arviointiosaamisesta, palautteesta ja arviointimenetelmistä. Ota kanava seurantaan!  

Linkin videolla Atjonen aloittaa kolmiosaisen sarjan, jolla hän esittelee opettajan arviointiosaamisen tutkimusta.

Arvioinnin yhdenvertaisuuden vahvistaminen

Opetushallitus käynnisti vuonna 2018 perusopetuksen arvioinnin yhdenvertaisuutta vahvistavan työn,

johon sisältyy tarkempien päättöarvioinnin kriteerien laatiminen sekä opetus-suunnitelmaan kuuluvien arvioinnin periaatteiden täsmennys. 

Uudistamisen keskeinen tavoite on oppilaiden yhdenvertaisuuden lisääminen arvioinnissa. KAARO-verkosto on mukana Kehitetään arviointia yhdessä! -hankkeellaan mukana uudistusten jalkauttamistyössä. 

Opetusneuvos Erja Vitikka kertoo videolla perusopetuksen arvioinnin yhdenvertaisuuden vahvistamisen eteen tehtävästä työstä
Arvioinnin haasteet ja mahdollisuudet - Sool webinaari 21.4.2020

KAARO-verkosto oli mukana Sool Ry:n kevään 2020 webinaarissa. Miten arviointi tukee oppimista ja osaamisen tunnistamista ja kehittämistä? Miten arvioinnilla voi antaa tietoa, jota oppilas pystyy hyödyntämään oppimisensa tukena?

Webinaarissa käsiteltiin myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arvioinnin kokonaisuutta ja keskeisiä käsitteitä. Ajankohtaisena esimerkkinä oli myös lapsen koulusiirtymään liittyvä arviointi ja tiedonsiirto. Webinaariin lopuksi keskusteltiin arvioinnin eettisyydestä ja arvosidonnaisuudesta. 

Opet yhteistyössä! Tulevaisuutta luova opettajankoulutus -seminaari 28.-30.10.2019

Opettajankoulutuksen kansallisten tavoitteiden ja toimenpiteiden tarkastelua

Jari Lavonen, Helsingin yliopisto

Tulevaisuuden opettajan avaintaidot: Empatia ja vuorovaikutus

Tapio Toivanen, Helsingin yliopisto

Kehittävä pedagoginen johtajuus

Tapio Toivanen, Helsingin yliopiston harjoittelukoulut

Tavoitteet tulevaisuuden opettajankoulutukselle

Sanni Salmenoja, SOOL Ry

Oppimisen tuki

Vesa Erähalme, Sanomalan opetuspiste, Hämeenkylän koulu

Opettajan arviointiosaaminen

Marja Tamm, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus

Verme-työtapa opettajan induktiovaiheen tukena

Erja Syrjäläinen ja Riitta Jyrhämä, Helsingin yliopisto

Taitotasot lukion kielten arvioinnissa

Opetusneuvos Anu Halvari kertoo Suomen yleissivistävän koulutuksen kontekstissa käytettävistä taitotasoasteikoista, jotka kirjattiin opetussuunnitelmien perusteisiin 2000-luvun alussa.

 

Taitotasot ovat yleismaailmallinen mittapuu, johon vertautuvat lukuisat eri kansalliset tai kansainväliset kielten osaamiseen ja oppimiseen liittyvät järjestelmät. Esimerkiksi yleiset kielitutkinnot, valtionhallinnon kielitutkinto. Kuinka hyödyntää näitä arvioinnissa toisella asteella? Katso video. 

CEFR-taitotasot kielten arvioinnissa

Opetusneuvos Anu Halvari kertoo Suomen yleissivistävän koulutuksen puolella ensimmäisistä Eurooppalaiseen viitekehykseen (CEFR) perustuvista asteikoista, jotka kirjattiin opetussuunnitelmien perusteisiin 2000-luvun alussa.

Arvioidaan yhdessä - arviointi yhteisopettajuudessa seminaari 14.5.2019

Kuuntelu-ja empatiataidot arviointikulttuurin kehittämisen tukena

Juho Honkasilta, Helsingin yliopisto

Kolmiportainen tuki ja arviointi joustavissa oppimisympäristöissä

Vesa Erähalme, Hämeenkylän koulu, Sanomalan opetuspiste

Rakenteet ohjaavat arviointia

Kirsi Makkonen, Kurkelan koulu

Vahvuudet arvioinnin lähtökohtana

Kaisu Otsamo ja Laura Saarelma, Helsingin normaalilyseo

Arviointiyhteistyön esimerkkinä äidinkieli ja historia

Heli Sahlstedt ja Elsi Santala, Kartanonkosken koulu

Arviointi kouluyhteisössä - yhteistyö ja keskustelu arvioinnin tukena

Marja Tamm, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus, HY