Paper Structures
Asset 4_edited.png

Arviointi lapsen oppimisen ja kehityksen tukena. 

Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC, varhaiskasvatus ja esiopetus
SYKSY 2020
Tervetuloa mukaan kurssille!

KURSSISTA

KAARO-verkosto järjestää syksyllä 2020 maksutonta täydennyskoulutusta arviointiosaamisesta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajille. Arviointiosaamisen ABC -täydennyskoulutus antaa työvälineitä varhaiskasvatuksen oppimista tukevaan arviointiin. Kurssilla tutustutaan arviointiin ja palautteenannon perusteisiin varhaiskasvatuksessa ja esipetuksessa. Kurssi herättää ajatuksia oppimista ja lapsen kasvua tukevien arvioinnin toteutustapojen kehittämisestä. Koulutus avaa oppimisen taitojen tukemista lapsen ikätason mukaisesti ja antaa teoreettista tukea ja käytännön toteutusmalleja lapsen oppimisen tukemiseen.

 

Teorian ja konkreettisten mallien avulla tarkastellaan ja kehitetään omia arviointikäytänteitä. Kurssilla rakennetaan arviointiosaamisen kehittämissuunnitelmaa ja käydään useita vertaisverkkokeskusteluja, joissa arviointikäytänteitä tarkastellaan yhdessä.

Kurssi on verkossa tapahtuvaa oppimista, joka tarjoaa tukea omien arviointikäytänteiden kehittämiselle perusopetuksen ja lukion arjessa sekä syventää ja vahvistaa arviointiosaamisen eri osa-alueita. Arviointi pedagogisena työvälineenä on Opetus--ja kulttuuriministeriön tukemaan tutkimusperustaista täydennyskoulusta. 

KURSSiaikataulu

KURSSin tavoitteet

 • kurssin aikana teoria, tutkimus ja käytäntö kohtaavat 

 • opettajat saavat itselleen erilaisia toimintamalleja arvioinnin monipuoliseen hyödyntämiseen lapsen ohjauksen ja oppimista edistävän vuorovaikutuksen tukena.

 
 • Oppimaan oppiminen ja kasvunajattelumalli

 • Kehittävä palaute ja pedagoginen dokumentointi

 • Varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijät ja niitä kuvaavat indikaattorit

 • Lapsen osallisuuden osatekijät

 • Lapsen oikeus osallisuuteen: Käytännön vuorovaikutus päiväkodin arjessa

 • Oppimisympäristöjen arviointi lapsen osallisuuden näkökulmasta

 • Osallistava pedagoginen johtajuus

 • Arvioinnin osa-alue: Ilmaisun monet muodotInnostava ja osallistava oppiminen - Lapsi tutkijana

 • Arvioinnin osa-alue: Lapsen kielen kehitystä tukeva arviointi

 • Arvioinnin osa-alue: Kasvan, liikun ja kehityn 

KURSSin keskeiset sisällöt

 

ohjeet kirjautumiseen

 1. Ilmoittaudu kurssille yllä olevien linkkien kautta. Saat ilmoittautumisen jälkeen kurssiavaimen sähköpostiisi. 

 2. Mene sivulle mooc.helsinki.fi

 3. Valitse sivun oikeasta ylälaidasta "kirjaudu".

 4. Valitse aukeavan sivun alalaidasta vaihtoehto: "Sinulla ei ole vielä tunnusta. Luo uusi käyttäjätunnus."

 5. Luo tunnukset (käyttäjätunnus ja salasana). 

 6. Klikkaa etusivulla otsikkoa "Ajankohtaiset MOOC-kurssit". Löydät ensimmäiseltä sivulta kurssin Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC, varhaiskasvatus ja esiopetus, valitse oikea kurssi.

 7. Aukeaa sivu, jossa lukee: Kurssialueelle liittyminen.

 8. Skrollaa sivua hieman alas päin, näen kohdan "Itserekisteröityminen (student). Sen alla on tyhjä laatikko, jonka yllä lukee "Kurssiavain"

 9. Syötä kurssiavain, jonka olet saanut sähköpostiisi.

 10. Klikkaa painiketta "Lisää minut kurssialustalle" 

 11. Hienoa! Olet kurssilla. Tervetuloa arviointia kehittämään!

Kouluttajat

Mirjam Kalland

Heidi Harju-Luukkainen

Inkeri Ruokonen

Jyrki Reunamo

Jonna Kangas

Jenni Vartiainen

Marja Tamm

Lotta Avelin

 

LISÄTIETOJA:

marja tamm

Projektipäällikkö

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO

 

lOTTA aVELIN

Projektisuunnittelija

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO

HY__LP11_kasvaP_FI_B3____BW.jpg
AaltoYliopisto_logo_mv.png
UEF_eng_pysty_1_black.png
ulapland_MV_logo.png
aalogobasic4c_MV.jpeg
Finansierar:
OKM_Sve_2rivi_logot_ISO_läpinäkyvä.png
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • YouTube

©2020 by Nationellt näetverk för utveckling av utvärderingskunskap KAARO