KURSER, SEMINARIER OCH EVENEMANG

Nätverket KAARO arrangerar kurser som stöder utvärderingskunskap på olika håll i Finland. Kom med på våra kurser och seminarier.

Nätverket KAARO arrangerar utvärderingseftermiddagar, riksomfattande och lokala seminarier och övriga evenemang med anknytning till temana utvärdering och utvärderingskunskap på olika håll i Finland. Alla verksamhetsställen i KAARO arrangerar aktivt verksamhet på sitt område.

Vi bygger forskningsbaserat upp kurser för lärarnas grundutbildning och fortbildning. Nätverket KAARO arrangerar fortbildning på olika håll i Finland och påverkar utvecklingen av lärarutbildningens grundkurser i flera universitet.  

Följ våra evenemang på vår webbplats, på sociala medier och prenumerera på vårt nyhetsbrev till din e-post. Välkommen med! 

Tulevat tapahtumat

 • Elokuun arviointiaamu
  ons 25 aug.
  Zoom
  25 aug. 08:00 – 9:00
  Zoom
  Teema: Tavoitteiden sanallistaminen oppilaalle, Marja Tamm Elokuun arviointiaamu järjestetään keskiviikkona 25.8. klo 8.00-9.00. Ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.in/elokuuarviointi
  Dela
 • Syyskuun arviointiaamu
  ons 22 sep.
  Zoom
  22 sep. 08:00 – 9:00
  Zoom
  Teema: Kodin ja koulun välinen yhteistyö arvioinnin näkökulmasta, Tuija Metso & Ulla Siimes, Vanhempainliitto Syyskuun arviointiaamu järjestetään keskiviikkona 22.9. klo 8.00-9.00. Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/syyskuuarviointi
  Dela
 • Lokakuun arviointiaamu
  ons 27 okt.
  Zoom
  27 okt. 08:00 – 9:00
  Zoom
  Teema: Työskentelytaitojen arviointi Lokakuun arviointiaamu järjestetään keskiviikkona 27.10. klo 8.00-9.00. Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/arviointiaamut
  Dela
 • Marraskuun arviointiaamu
  17 nov. 08:00 – 9:00
  Zoom
  Teema: Itsearviointi ja vertaisarviointi formatiivisessa arvioinnissa Marraskuun arviointiaamu järjestetään keskiviikkona 17.11. klo 8.00-9.00. Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/arviointiaamut
  Dela
 • Joulukuun arviointiaamu
  08 dec. 08:00 – 9:00
  Zoom
  Teema: Poissaolot ja arviointi: monipuoliset tavat osaamisen osoittamiseen Joulukuun arviointiaamu järjestetään keskiviikkona 8.12. klo 8.00-9.00. Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/arviointiaamut
  Dela
 • Tammikuun arviointiaamu
  19 jan. 2022 08:00 – 9:00
  Zoom
  Teema: Laaja-alainen osaaminen ja arviointi Tammikuun arviointiaamu järjestetään keskiviikkona 19.1. klo 8.00-9.00. Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/arviointiaamut
  Dela
 • Helmikuun arviointiaamu
  16 feb. 2022 08:00 – 9:00
  Zoom
  Teema: Monipuoliset arviointimenetelmät oppimisen tukena ja osaamisen osoittajina Helmikuun arviointiaamu järjestetään keskiviikkona 16.2. klo 8.00-9.00. Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/arviointiaamut
  Dela
 • Maaliskuun arviointiaamu
  16 mars 2022 08:00 – 9:00
  Zoom
  Teema: Päättöarvioinnin uudistus: Kriteerien käyttö opettajan arviointityökaluna Maaliskuun arviointiaamu järjestetään keskiviikkona 16.3. klo 8.00-9.00. Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/arviointiaamut
  Dela
 • Huhtikuun arviointiaamu
  13 apr. 2022 08:00 – 9:00
  Zoom
  Teema: Kulttuuri- ja kielitietoisuus arvioinnissa Huhtikuun arviointiaamu järjestetään keskiviikkona 13.4. klo 8.00-9.00. Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/arviointiaamut
  Dela
 • Toukokuun arviointiaamu
  04 maj 2022 08:00 – 9:00
  Zoom
  Teema: Opettajan arviointiosaamisen kehittäminen Toukokuun arviointiaamu järjestetään keskiviikkona 4.5. klo 8.00-9.00. Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/arviointiaamut
  Dela
 • Oppiaineryhmien arvioinnin koulutusiltapäivät
  15.3.-25.3.2021 klo 13-16
  Zoom
  Uudistuneet päättöarvioinnin kriteerit ja oppimisen tavoitteet maksuttomissa iltapäiväkoulutuksissa. Ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.fi/reg/kriteerikoulutukset
  Dela
 • Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC - lukion opettajille, kevät 2021
  Kurssi on auki 1.2.-15.6.2021.
  Osallistu mukaan verkossa
  Kurssi on auki 1.2.-15.6.2021.
  Osallistu mukaan verkossa
  Tule mukaan: https://www.kaaro.fi/arviointi-tyovalineena-lukio
  Dela
 • Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC - perusopetuksen opettajille, kevät 2021
  Kurssi on auki 1.2.-15.6.2021
  Osallistu mukaan verkossa
  Tule mukaan: https://www.kaaro.fi/arviointipedagogisenatyovalineenapk
  Dela