Ledningsgruppen KAARO

Ledningsgruppen för KAARO

samlas regelbundet för att diskutera

genomförandetav olika delprojekt och

det riksomfattande samarbetet i olika gemensamma projekt och mellan

lokala delprojekt.

Arviointikoulutuksia

Ilmoittautuminen ja lisätietoja antaa koulutuksen tarjoaja. 

12.11.2020

Arviointiareena 2020 - Bedömningsarena 2020 Webinaari

Arviointiareena kutsuu opettajat, rehtorit ja opetuksen järjestäjät sekä opettajankouluttajat ja tutkijat mukaan perehtymään perusopetuksen arvioinnin tarkennettuihin linjauksiin ja päättöarvioinnin kriteereihin arvioinnin yhdenvertaisuuden avaintekijöinä.

Opetushallitus

syksy 2020

Täydennyskoulutus arviointiosaamisen kehittämisestä liikunnan ja terveystiedon opettajille

Perusopetuksen arviointilinjauksia on tarkennettu ja lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön pian. Osallistu arviointiosaamisen täydennyskoulutuksiin syksyllä 2020. Koulutus on suunnattu liikunnan ja terveystiedon opettajille, alan opiskelijoille ja asiasta kiinnostuneille.

Liikuntaa ja terveystietoa opettavien opettajien arviointiosaamisen kehittyminen -hanke

22.9.2020

Osaamisen tunnustamisen käytäntöjä -verkkokoulutus

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on osaamisen arviointia ja tämä sisältyy koulutuksen järjestäjän laatimaan suunnitelmaan osaamisen arvioinnin toteuttamiseksi tutkintokohtaisesti.

Opetushallitus

7.9.-9.10.2020

Monipuoliset arviointikäytänteet lukiossa (1,5op) LOPS2021

Miten edistää arvioinnilla opiskelijan oppimista ja taitoja? Millaisia hyviä ideoita ja käytänteitä on olemassa monipuolisen ja tarkoituksenmukaisen arvioinnin kehittämiseen? Tästä koulutuksesta saat tukea käytännön työhön.

HY+

Finansierar:

©2020 by Nationellt näetverk för utveckling av utvärderingskunskap KAARO