Asset 4_edited.png

Arviointi oppimisen tukena ja osaamisen vahvistajana

Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet 5op -mooc-verkkokurssi 
SYKSY 2021
Tervetuloa mukaan kurssille!

KURSSIn yleisesittely

Kohderyhmä: erityisesti perusopetuksen aineenopettajat ja aineenopettajaopiskelijat

 

Kurssin toteutus: MOOC-verkkokurssi


Kurssikuvaus: Kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiaan uudistuneen opetussuunnitelman arviointiluvun sekä uunistuneiden päättöarvioinnin kriteerien avulla. Kurssilla perehdytään tarkemmin oppiaineryhmittäin päättöarvioinnin kriteereihin, mikä tukee kriteeriperustaisen arvioinnin toteuttamista perusopetuksen arjessa. Kurssin kantavia teemoja ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus arviointityön perustuna.

Kurssin suorittaminen: ennakkotehtävä, kolme kurssitehtävää ja vertaiskeskustelua MOOC-oppimisympäristössä, kurssikirjallisuuteen perehtyminen

ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin

KURSSIN aikataulu ja rakenne

1. osio

 • päättöarvioinnin kriteerit

 • oppimisen tavoitteet ja arvioinnin kriteerit

2. osio

 • oppiainekohtainen arvioinnin ja päättöarvioinnin kriteerien tarkastelu

 • matematiikka

 • suomen / ruotsin kieli ja kirjallisuus sekä suomi / ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus

 • maantieto, biologia ja terveystieto

 • historia ja  yhteiskuntaoppi

 • vieraat kielet ja toinen kotimainen kieli

 • kemia ja fysiikka

 • eri uskonnot ja elämänkatsomustieto

3. osio

 • arviointikriteerit osana monipuolista arviointia, arviointimenetelmiä ja tehtäviä

 • oppimisen tavoitteet ja tehtävistä annettava palaute​

KURSSIN TAVOITTEEt

 • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa arvioinnin kriteeripohjaiselle kehittämiselle

 • tukea arvioinnin yhdenmukaistamista tukevaa kehitystä perusopetuksessa

 • tarjota arviointiosaamisen reflektointiin ja kehittämiseen ja vertaisoppimiseen aikaa

 • tukea uudistuneiden päättöarvioinnin kriteerien käyttöönottoa osaksi omaa arviointityötä

Kurssin sisältö

 

 • oppimistavoitteet ja arviointikriteerit arvioinnin perustana

 • arvioinnin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus

 • kriteeriperustaisen arvioinnin suunnittelu ja toteutus

 • oppimistavoitteiden ja arviointikriteerien sanoittaminen oppilaalle ja huoltajalle

 • uudistuneet päättöarvioinnin kriteerit oppiaineissa

 • tavoitteiden vuosiluokkaistaminen

 • oppimisen tavoitteet ja tehtävistä annettava palaute

 • monipuoliset arviointimenetelmät​​​​​

 
 
 • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (2014), Opetushallitus

 • Perusopetuksen arviointiluku 6, 10.2.2020., Opetushallitus

 • Arviointia toteuttamassa: näkökulmia monipuoliseen oppimisen arviointiin (2017) Eija Kauppinen (toim.) & Erja Vitikka (toim.) Opetushallitus

 • Ajattelun taidot ja oppiminen (2016) Irmeli Halinen; Risto Hotulainen; Eija Kauppinen; Päivi Nilivaara; Asta Raami; Mari-Pauliina Vainikainen, PS-kustannus

 • ”Että tietää missä on menossa” Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa (2019). Päivi Atjonen, Heikki Laivamaa, Anne Levonen, Sirpa Orell, Mikko Saari, Katriina Sulonen, Marja Tamm, Päivi Kamppi, Nina Rumpu, Risto Hietamaa, Jaakko Immonen. Julkaisut 7:2019. KARVI

kurssikirjallisuus

Marja Tamm

päivi atjonen

ritva mertaniemi

sari harmoinen

risto hotulainen

päivi ruotsalainen

Mia skog

tarja tuomainen

Anniina Kämäräinen

jaakko väisänen

tiina komulainen

Melina LukkarineN

 

marja tamm

Projektipäällikkö

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO

 

Melina lukkarinen

Projektisuunnittelija

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO

LISÄTIETOJA

HY__LP11_kasvaP_FI_B3____BW.jpg
AaltoYliopisto_logo_mv.png
UEF_eng_pysty_1_black.png
ulapland_MV_logo.png
aalogobasic4c_MV.jpeg
Finansierar:
OKM_Sve_2rivi_logot_ISO_läpinäkyvä.png
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • YouTube

©2020 by Nationellt näetverk för utveckling av utvärderingskunskap KAARO