Vi utvecklar bedömning 

tillsammans!

Puhekupla_kysymysmerkki.png
Puhekupla_huutomerkki.png

Välkommen till projekt sida!

Lär känna oss

Målet med projektet Vi utvecklar utvärderingen tillsammans! är att öka likvärdigheten i den grundläggande utbildningens bedömning av studieprestationer, i de använda kriterierna för bedömning och av utveckling av dialogen om utvärdering och bedömning.

Vi utvecklar utvärderingen tillsammans! är nätverket KAARO:s projekt som i samråd med olika experter producerar avgiftsfria forskningsbaserade material för utvärdering och bedömning inom den grundläggande utbildningen. Vi bjuder in lärare, rektorer experter inom undervisningssektorn, skolor och kommuner till ett gemensamt utvecklingsarbete! Vi utbildar utvärderingsteam och -tutorer i närutbildningar och på riksomfattande avgiftsfria nätkurser. Man kan också delta i kurserna tillsammans med en kollega! Utbildningskalendern och materialtjänsten hittar du på Nätverket KAARO:s webbplats.

 

Vi utvecklar bedömning tillsammans!

 

 

projektets bakgrund

Utbildningsstyrelsen inledde 2018 arbetet med att stärka likabehandling i bedömningen inom den grundläggande utbildningen,

där utarbetandet av noggrannare kriterier för slutbedömningen och precisering av principerna för bedömning som hör till läroplanen ingår.

Det centrala målet för förnyandet är att öka likabehandlingen av eleverna i bedömningen. Nätverket KAARO deltar genom projektet Vi utvecklar utvärderingen tillsammans! i arbetet med att förankra förnyelserna.

Undervisningsrådet Erja Vitikka berättar i en video om arbetet med att stärka likabehandlingen i bedömningen inom den grundläggande utbildningen.

AGENDA

Klarläggande av riktlinjerna för bedömning som gäller alla årskurser:

 • Våren och sommaren 2019: arbete med att precisera riktlinjerna för bedömningen

 • September–oktober 2019: utkastet till riktlinjer för bedömning för kommentarer öppet på nätet 16.9–18.10.2019

 • November–december 2019: arbetet med att färdigställa utgående från responsen

 • 11.2.2020: de nya riktlinjerna publiceras i nättjänsten oph.fi/sv

 • Våren 2020: de lokala läroplanerna uppdateras

 • Augusti 2020: riktlinjerna träder i kraft 1.8.2020

 • Hösten 2020: möjlighet att kommentera slutbedömningen i större utsträckning på nätet och insamling av utlåtanden

 • December 2020: kriterierna publiceras 31.12.2020

 • Våren 2021: lokalt införande

 • Augusti 2021: kriterierna träder i kraft 1.8.2021

 • Våren 2022: slutbedömningarna ges enligt kriterier i alla läroämnen och till hela årsklassen våren 2022

Kriterierna för slutbedömning:

Projektets syften:

1.

Att stödja införandet och verkställandet av LP:s bedömningskapitel och

de förnyade bedömningskriterierna.

Lamppu.png

3.

Att stödja dialog i bedömningspraxis.

Lamppu.png

2.

Riksomfattande

utbildning av bedömningsteamen.

Lamppu.png

4.

Att bygga handlingsmodeller som grundar sig på forskning och som testats som stöd för skolornas utveckling av bedömningspraxis.

Lamppu.png

Bli en del av nätverket:

Projektet Vi utvecklar utvärderingen tillsammans! har planerats för att stödja det förnyade bedömningskapitlet i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och det riksomfattande införandet av bedömningskriterierna.

I projektet utbildas bedömningsteam, och material och modeller utarbetas som stöd för utvecklingen av kommunernas bedömningskultur.

Nätverket KAARO genomför projektet i samarbete med flera andra aktörer.

suomen-kartta.png
Asset 4_edited_edited.png
Asset 4_edited_edited.png
Asset 4_edited_edited.png
Asset 4_edited_edited.png
Asset 4_edited_edited.png
Asset 4_edited_edited.png
 
Puhekupla_huutomerkki.png

Tillsammans med kommunerna bygger vi upp modeller för utveckling av bedömningspraxis i hela kommunen eller i de skolor kommunen väljer. Med hjälp av gemensamma avgiftsfria material och mångsidiga handlingsmodeller får kommunerna stöd i att utveckla sin bedömningspraxis. Kommunerna i kommunnätverket förbinder sig att ordna gemensamma bedömningskvällar för skolorna och stöder sina skolor när de utvecklar bedömningspraxis.

KAARO kommunnätverket:

KAARO skolnätverket:

Puhekupla_kysymysmerkki.png

Bedömningsteamen stöder utvecklandet av bedömningspraxis i sin skola. Med stöd av teamen som gått kurser deltar hela arbetsgemenskapen i utvecklingsarbetet. Vi utbildar och tillhandahåller stödmaterial och modeller för bedömningsteamen för att de bättre ska kunna stödja sina kollegor. Skolnätverkets skolor har

en utvecklingsplan för bedömningspraxis och ett utsett bedömningsteam

Är du intresserad? Kontakta oss och kom med!

INFOMATION:

marja tamM

Projektchef 

Nationellt nätverk for utveckling av utvärderingskunskap - KAARO

lOTTA aVELIN

projektplanerare

 Nationellt nätverk for utveckling av utvärderingskunskap - KAARO

Asset 4_edited_edited.png