Ledningsgruppen KAARO

Ledningsgruppen för KAARO

samlas regelbundet för att diskutera

genomförandetav olika delprojekt och

det riksomfattande samarbetet i olika gemensamma projekt och mellan

lokala delprojekt.

RH_lukioarviointi (kopio).png

Risto Hotulainen

ledare, KAARO (ordf.)

biträdande professor, ledare, KAARO & Helsingfors universitets centrum för utbildningsevaluering HEA

MT_lukioarviointi.png

Marja Tamm

projektchef, KAARO (sekr.)

projektchef, KAARO & Helsingfors universitets Centrum för utbildningsevaluering HEA

SariHarmoinen_mv.png

Sari Harmoinen

ledare, KAARO Uleåborg

universitetslektor, utbildningsdekan, pedagogiska fakulteten, Uleåborgs universitet 

MRaevaara Aalto_mv.jpeg

Martti Raevaara

ledare, KAARO Aalto

professor, Högskolan för konst, design och arkitektur, Institutionen för konst, Aalto universitetet 

Inkeri-200x300_edited.jpg

Inkeri Ruokonen

ställföreträdande ledare, KAARO 

ledare för magisterprogrammet, lektor, Avdelningen för pedagogik, Helsingfors universitet 

ATJONEN02.jpg

Päivi Atjonen

ledare, KAARO Östra Finland

professor, Avdelningen för pedagogik och psykologi 

Unknown-1.jpeg

Mirja Hiltunen

ledare, KAARO Lappland

professor, Lapplands universitet

RS h 2015 liten bild.jpg

Renata Svedlin

ledare, KAARO Åbo

universitetslärare, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo akademi