Tillsammans.

Nätverket KAARO:s samarbetspartner

Nätverket KAARO är ett utvecklingsprojekt för lärarutbildningen som

stöds av undervisnings- och kulturministeriet. Vår verksamhet gör bland

annat lärarutbildare, lärare och forskare delaktiga och påverkar därför på

ett omfattande sätt utvecklandet av utvärderingskulturen i Finland.

Nätverket samarbetar med många olika projekt och aktörer för att nå

målen för utvecklandet av utvärderingen.  

Nätverkets parter

 

 • Helsingfors universitet: Centrum för utbildningsevaluering HEA, pedagogiska fakulteten, avdelningen för pedagogik, ämneslärarutbildningen (ämneslärarsektionen och utvecklingsgruppen för ämneslärarutbildningen), klasslärarutbildningen (finsk-/svenskspråkig), utbildning för lärare inom småbarnspedagogiken (finsk-/svenskspråkig), lärarna i hemslöjdsvetenskap, lärarna i huslig ekonomi, specialundervisningen, centret för universitetspedagogik HYPE, Normalskolan i Vik, Normallyceum i Helsingfors 

I samarbete med följande projekt 

 • Grundläggande utbildning med medvetenhet om kultur, religion och livsåskådning och språk KUPERA, Helsingfors universitet 

 • Utvärderingskultur som utvecklas och digitaliseras för gymnasierna, Helsingfors universitet 

 • Inlärning, gruppering, utvärdering och välbefinnande i flexibla inlärningsmiljöer, Vanda stad & Helsingfors universitet 

 • Utvecklande av lärarnas pedagogiska studier – Lärare kan, Helsingfors universitet 

 • Elevernas engagemang i studierna och digital utvärdering av inlärning vid intensiv projektinlärning i naturvetenskap i gymnasiet, Helsingfors universitet 

 • OPA – Lärarnas utvärderingskunskap främjar delaktighet i inlärning och att stöd tillgodoses, Jyväskylä universitet, Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet & Åbo universitet 

 • Utveckling av utvärderingskunskapen hos lärare som undervisar i gymnastik och hälsokunskap, Jyväskylä universitet 

 • Utvärdering av mångsidig kompetens i formella och informella inlärningssituationer, Tammerfors universitet 

opa_suuri.jpg

Hankkeella tuetaan päiväkotien ja koulujen arviointi- ja vuorovaikutuskulttuuria. Opiskelijoiden ja kentän opettajien yhteistyönä kehitetään osallistavia arviointiprosesseja ja arviointiosaamista. Inklusiivisuutta edistetään kehittämällä osaamista monialaiseen yhteistyöhön oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarjoamisessa ja tuen arviointiin perustuvassa kehittämisessä. Kehitetään tutkimusperustaisen tuen ja arvioinnin keinoja sekä sisällytetään tuen vaikuttavuuden arviointi opetuksen kehittämiseen.

YHTEISTYÖSSÄ

Hankkeen tarkoituksena on 1) kartoittaa opettajakoulutuksen ja koulujen arviointikulttuuria sekä käytössä olevia oppimisen arvioinnin tapoja liikunnassa ja terveystiedossa, 2) tunnistaa arviointiin liittyviä ajattelu- ja toimintamalleja sekä haasteita ja tarpeita 3) kehittää koulun ja opettajien arviointitietoisuutta ja arviointitapoja uudistavia vuorovaikutteisia oppimis- ja koulutusprosesseja

Liikuntaa ja terveystietoa opettavien opettajien arviointiosaamisen kehittyminen-hanke

Samarbetspartner 

 • Undervisnings- och kulturministeriet (finansiär för projektet och gemensamma evenemang för projekt o.d.)  

 • Nätverket eNorssi 

 • Nätverket Harre 

 • Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU 

 • Studentexamensnämnden 

 • Utbildningsstyrelsen 

 • Finlands Lärarstuderandes Förbund SOOL 

 • Helsingfors stad och samarbetsstäderna för alla aktörer i nätverket KAARO 

 • Jyväskylä universitet 

 • Åbo universitet  

 • Tammerfors universitet 

Finansierar:

©2020 by Nationellt näetverk för utveckling av utvärderingskunskap KAARO