Tillsammans.

Nätverket KAARO:s samarbetspartner

Nätverket KAARO är ett utvecklingsprojekt för lärarutbildningen som

stöds av undervisnings- och kulturministeriet. Vår verksamhet gör bland

annat lärarutbildare, lärare och forskare delaktiga och påverkar därför på

ett omfattande sätt utvecklandet av utvärderingskulturen i Finland.

Nätverket samarbetar med många olika projekt och aktörer för att nå

målen för utvecklandet av utvärderingen.  

Abstract Colors 8
HEA.png
HY__LP11_kasvaP_FI_B3____BW.jpg
Oulu_uni_logo_mv.png
AaltoYliopisto_logo_mv.png
UEF_eng_pysty_1_black.png
aalogobasic4c_MV.jpeg
ulapland_MV_logo.png

I samarbete med följande projekt 

 • Grundläggande utbildning med medvetenhet om kultur, religion och livsåskådning och språk KUPERA, Helsingfors universitet 

 • Utvärderingskultur som utvecklas och digitaliseras för gymnasierna, Helsingfors universitet 

 • Inlärning, gruppering, utvärdering och välbefinnande i flexibla inlärningsmiljöer, Vanda stad & Helsingfors universitet 

 • Utvecklande av lärarnas pedagogiska studier – Lärare kan, Helsingfors universitet 

 • Elevernas engagemang i studierna och digital utvärdering av inlärning vid intensiv projektinlärning i naturvetenskap i gymnasiet, Helsingfors universitet 

 • OPA – Lärarnas utvärderingskunskap främjar delaktighet i inlärning och att stöd tillgodoses, Jyväskylä universitet, Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet & Åbo universitet 

 • Utveckling av utvärderingskunskapen hos lärare som undervisar i gymnastik och hälsokunskap, Jyväskylä universitet 

 • Utvärdering av mångsidig kompetens i formella och informella inlärningssituationer, Tammerfors universitet 

I samarbete med följande projekt 

 • Grundläggande utbildning med medvetenhet om kultur, religion och livsåskådning och språk KUPERA, Helsingfors universitet 

 • Utvärderingskultur som utvecklas och digitaliseras för gymnasierna, Helsingfors universitet 

 • Inlärning, gruppering, utvärdering och välbefinnande i flexibla inlärningsmiljöer, Vanda stad & Helsingfors universitet 

 • Utvecklande av lärarnas pedagogiska studier – Lärare kan, Helsingfors universitet 

 • Elevernas engagemang i studierna och digital utvärdering av inlärning vid intensiv projektinlärning i naturvetenskap i gymnasiet, Helsingfors universitet 

 • OPA – Lärarnas utvärderingskunskap främjar delaktighet i inlärning och att stöd tillgodoses, Jyväskylä universitet, Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet & Åbo universitet 

 • Utveckling av utvärderingskunskapen hos lärare som undervisar i gymnastik och hälsokunskap, Jyväskylä universitet 

 • Utvärdering av mångsidig kompetens i formella och informella inlärningssituationer, Tammerfors universitet 

Illustrated Eyes

I samarbete med följande projekt 

 • Grundläggande utbildning med medvetenhet om kultur, religion och livsåskådning och språk KUPERA, Helsingfors universitet 

 • Utvärderingskultur som utvecklas och digitaliseras för gymnasierna, Helsingfors universitet 

 • Inlärning, gruppering, utvärdering och välbefinnande i flexibla inlärningsmiljöer, Vanda stad & Helsingfors universitet 

 • Utvecklande av lärarnas pedagogiska studier – Lärare kan, Helsingfors universitet 

 • Elevernas engagemang i studierna och digital utvärdering av inlärning vid intensiv projektinlärning i naturvetenskap i gymnasiet, Helsingfors universitet 

 • OPA – Lärarnas utvärderingskunskap främjar delaktighet i inlärning och att stöd tillgodoses, Jyväskylä universitet, Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet & Åbo universitet 

 • Utveckling av utvärderingskunskapen hos lärare som undervisar i gymnastik och hälsokunskap, Jyväskylä universitet 

 • Utvärdering av mångsidig kompetens i formella och informella inlärningssituationer, Tammerfors universitet 

opa_suuri.jpg

Hankkeella tuetaan päiväkotien ja koulujen arviointi- ja vuorovaikutuskulttuuria. Opiskelijoiden ja kentän opettajien yhteistyönä kehitetään osallistavia arviointiprosesseja ja arviointiosaamista. Inklusiivisuutta edistetään kehittämällä osaamista monialaiseen yhteistyöhön oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarjoamisessa ja tuen arviointiin perustuvassa kehittämisessä. Kehitetään tutkimusperustaisen tuen ja arvioinnin keinoja sekä sisällytetään tuen vaikuttavuuden arviointi opetuksen kehittämiseen.

KAARO-verkoston yhteistyötaot

YHTEISTYÖSSÄ

jyu-keskitetty-kaksikielinen.jpg

Hankkeen tarkoituksena on 1) kartoittaa opettajakoulutuksen ja koulujen arviointikulttuuria sekä käytössä olevia oppimisen arvioinnin tapoja liikunnassa ja terveystiedossa, 2) tunnistaa arviointiin liittyviä ajattelu- ja toimintamalleja sekä haasteita ja tarpeita 3) kehittää koulun ja opettajien arviointitietoisuutta ja arviointitapoja uudistavia vuorovaikutteisia oppimis- ja koulutusprosesseja

Liikuntaa ja terveystietoa opettavien opettajien arviointiosaamisen kehittyminen -hanke
Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hanke

KUPERA -hankkeessa tuotetaan tutkimusperustaisia näkökulmia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen.Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn ja kasvatustieteellisen tiedekunnan muiden tutkimusryhmien välisenä yhteistyönä sekä yhteistyössä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n ja Arto Kallioniemen UNESCO Chair -professuurin (UNESCO Chair in Values, Dialogue and Human Rights in Education) ohjausryhmän kanssa.

Vuorovaikutus.jpg

Samarbetspartner 

 • Undervisnings- och kulturministeriet (finansiär för projektet och gemensamma evenemang för projekt o.d.)  

 • Nätverket eNorssi 

 • Nätverket Harre 

 • Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU 

 • Studentexamensnämnden 

 • Utbildningsstyrelsen 

 • Finlands Lärarstuderandes Förbund SOOL 

 • Helsingfors stad och samarbetsstäderna för alla aktörer i nätverket KAARO 

 • Jyväskylä universitet 

 • Åbo universitet  

 • Tammerfors universitet 

Abstract Colors 5
ulapland_MV_logo.png
aalogobasic4c_MV.jpeg