KAARO-nätverk

KAARO_iso.png

Nätverket KAARO är ett utvecklingsprojekt som stöds av undervisnings- och kulturministeriet. Nätverket KAARO samlar in forskningsresultat om utvärderingskunskap och utvecklingen av den som inhämtats nationellt och internationellt samt skapar klarhet i mål och innehåll i styrkebaserad utvärderingskunskap. Arrangemang av MOOC-kurser och webbmaterial, utbildning och seminarier i utvärdering för lärarstuderande i pedagogiska studier (förskola och grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning), lärarutbildare, lärare och forskare som redan är yrkesverksamma.

 

 

Helsingfors universitet, Aalto universitetet, Östra Finlands universitet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet och Åbo Akademi är med i projektet. Dessutom samarbetar vi med andra projekt, nätverk och universitet.

KAARO nätverk

STYRGRUPPEN

LEDNINGSGRUPPEN

KAARO HELSINGFORS

Inkeri Ruokonen, Marja Tamm, Risto Hotulainen och Lotta Avelin

KAARO AALTO

Martti Raevaara, Jani Vepsä ja

Marja Rastas

KAARO ÖSTRA FINLAND

Päivi Atjonen ja Tarja Tuomainen

KAARO ÅBO

Michael Uljens och Renata Svedlin

KAARO ULEÅBORG

Sari Harmoinen och Anna Nurmivuori

KAARO LAPPLAND

Mirja Hiltunen ja Annamari Manninen