KAARO Åbo / Vasa
Tehtävä.png
KAARO Åbo / Vasa

KAARO Åbo/Vasa utvecklar grundmaterial för lärarutbildningen för att kunna beskriva design och tillvägagångssätt för utvärdering på skolnivå. Materialet inkluderar beskrivning av relationen skolbaserad utvärdering, skolutveckling och pedagogiskt ledarskap på skol- och kommunnivå, samt belyser hur utvärderingsprocessen behöver en uttalad värdegrund och medveten hantering av etiska aspekter vid genomförandet av utvärderingen.

VOIMA – Föräldrarna som resurs i utvärderingen 

 

I projektet stöd för positiv integration utvecklas handlingsmodeller för utvärdering av samarbetet mellan hem och skola, särskilt ur perspektivet hos föräldrar med invandrarbakgrund. Som utvärderingsdata används Finlands Föräldraförbunds och Förbundet Hem och Skolas Föräldrabarometer 2018, som har översatts till de 12 främmande språk som allmännast talas i Finland (arabiska, somaliska, kurdiska, persiska, vietnamesiska, swahili, ryska, estniska, bosniska, bulgariska, albanska och engelska). I ljuset av resultaten från de kollaborativa erfarenheterna ges rekommendationer för samarbetet mellan hem och skola som stöd för skolornas och lärarnas utvecklingsarbete.

TA KONTAKT
RS h 2015 liten bild.jpg

Renata Svedlin

KAARO Åbo

Universitetslärare, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo akademi

renata.svedlin@abo.fi

Strandgatan 2

65100 Vasa

Arbetsgruppen för KAARO Åbo / Vasa
RS h 2015 liten bild.jpg

Renata Svedlin

KAARO Åbo

Universitetslärare, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo akademi

Michael_Uljens_mindre.jpg

Michael Uljens

KAARO Åbo

professor, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo akademi

Henkilokunta_Klockars_Bernt_9700693_1_ed

Bernt Klockars

KAARO Åbo

Vasa övningsskola, Åbo Akademi

Ledande rektor

Elo_Janne_0237_edited.jpg

Janne Elo

KAARO Åbo

Universitetslärare

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Åbo Akademi

Ritva Mertaniemi_edited.jpg

Ritva Mertaniemi

KAARO Åbo

projektforskare , Åbo Akademi

Elisabet B-K 29.10.2018_edited.jpg

Elisabet Backlund-Kärjenmäki

KAARO Åbo

Vasa övningsskola, Åbo Akademi

Rektor för den grundläggande utbildningen