Kurssi on auki 1.2.-15.6.2021 | Osallistu mukaan verkossa

Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC - perusopetuksen opettajille, kevät 2021

Tule mukaan: https://www.kaaro.fi/arviointipedagogisenatyovalineenapk

Aika ja paikka

Kurssi on auki 1.2.-15.6.2021
Osallistu mukaan verkossa

Tapahtumainfo

KURSSIN KUVAUS

Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC-kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiosaamista ja -käytänteitä. Kurssilla tutustutaan arviointia ja oppimista määritteleviin teorioihin ja opitaan yhdessä soveltamaan teorioita omaan opetustyöhön. Teorian ja konkreettisten mallien avulla tarkastellaan ja kehitetään omia arviointikäytänteitä. Kurssilla rakennetaan arviointiosaamisen kehittämissuunnitelmaa ja käydään useita vertaisverkkokeskusteluja, joissa arviointikäytänteitä tarkastellaan yhdessä.

Kurssi on verkossa tapahtuvaa oppimista, joka tarjoaa tukea omien arviointikäytänteiden kehittämiselle perusopetuksen ja lukion arjessa sekä syventää ja vahvistaa arviointiosaamisen eri osa-alueita.

KURSSIN TAVOITTEENA:

 • antaa teoria- ja tutkimuspohjaa opettajien arviointikäytänteiden kehittämiselle
 • tukea arvioinnin monipuolisia käytänteitä ja arviointikäytänteiden kehittämistä
 • tarjota vertaisoppimiselle aikaa opettajien yhteisen arviointikeskustelun alustana

Kurssin keskeisinä sisältöinä:

 • johdatus arvioinnin teorioihin
 • kasvun ajattelumalli arvioinnissa
 • oppimaan oppiminen ja arviointi
 • ajattelutaitojen ja oppimisstrategioiden tukeminen arvioinnilla
 • arviointi oppimisen tukena
 • itse- ja vertaisarviointi
 • portfoliot arvioinnissa
 • yhdenvertaisuus arvioinnissa.

LUE LISÄÄ LINKISTÄ

Jaa tapahtuma

HY__LP11_kasvaP_FI_B3____BW.jpg
AaltoYliopisto_logo_mv.png
UEF_eng_pysty_1_black.png
ulapland_MV_logo.png
aalogobasic4c_MV.jpeg
Finansierar:
OKM_Sve_2rivi_logot_ISO_läpinäkyvä.png
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • YouTube

©2020 by Nationellt näetverk för utveckling av utvärderingskunskap KAARO