Asset 4_edited.png

Bedömning som stöder och stärker lärande

Bedömningskriterier och lärandemål, nätkurs (5 sp)
HÖST 202X
Välkommen till kursen!
KAARO_banneri_kurssikuvaukseen.png

ALLMÄNT OM KURSEN

Målgrupp: Lärare inom den grundläggande utbildningen (främst åk 5—9)

 

Kursupplägg: flexibel MOOC-nätkurs


Kursbeskrivning: XXXXX

Obligatoriska kursprestationer: Tre gruppdiskussioner, tre uppgifter, kursmaterial att bekanta sig med.

KURSplattform

ANMÄL DIG HÄR!

KURSENS TIDTABELL OCH STRUKTUR

På bilden nedan visas ett rekommenderat kursschema. De olika kursmodulerna blir tillgängliga på MOOC-plattformen i enlighet med schemat. Kursuppgifter kan emellertid göras och lämnas in ända till XX.X.202X, då alla kursuppgifter ska senast vara inlämnade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÅLSÄTTNINGAR

  • Deltagarna får handledning för hur man kan uppgöra den lokala läroplanen för åk 7—9.

  • Stödja lärare att ta i bruk bedömningskriterier och lärandemål i undervisningen

  • Diskussion med ämnesexpert om bedömningskriterierna

  • Planering och genomförande av lärande utgående från bedömningskriterier

  • Planera bedömning av mångvetenskapliga temahelheter

INNEHÅLL OCH TEMA

Tre uppgifter, analys av bedömningskriterier och lärandemål, uppgörande av lokal läroplan samt planering och bedömning av mångvetenskapliga temahelheter, introduktion till teorier kring bedömning. 

 
 
Ruotsinkielinen_toteutus.png
Kommer senare

Utbildare

Mia Skog

 

Ikoni - opettaja.png

mia skog

Utbildningsplanerare

Nationellt nätverk för utveckling av utvärderingskunskap

 KAARO

 

Melina lukkarinen

Projektplanerare

Nationellt nätverk för utveckling av utvärderingskunskap
 KAARO

mer information