Asset 4_edited.png

Bedömning som stöder och stärker lärande

Bedömning som pedagogiskt verktyg i grundskolan, nätkurs (5 sp)
HÖST 2021
Välkommen till kursen!
KAARO_banneri_kurssikuvaukseen.png

ALLMÄNT OM KURSEN

Målgrupp: Lärare i den grundläggande utbildningen och lärarstuderande

 

Kursupplägg: flexibel MOOC-nätkurs


KursbeskrivningMOOC-kursen Bedömning som pedagogiskt verktyg ger läraren en inblick i hur man kan granska och utveckla sin egen bedömningskompetens och sina egna bedömningsrutiner. På kursen får deltagarna bekanta sig med teorier kring bedömning och lärande och lära sig tillsammans med andra hur teorierna kan tillämpas på den egna undervisningen. Med hjälp av teorier och konkreta modeller ska deltagarna granska och utveckla sina egna bedömningsrutiner. På kursen gör deltagarna också upp en plan för de kan utveckla sin bedömningskompetens, och dessutom får de delta i ett flertal kollegiala diskussioner, där deltagarna tillsammans får reflektera över sina bedömningsrutiner.

Kursinnehållet är avsedd att hjälpa lärare att utveckla sin egen bedömningspraxis och -kompetens. Kursupplägget följer ett schema, eftersom kollegiala diskussioner och kommentarer har visat sig vara en väsentlig del av kursen, och diskussionerna är mest givande och lättast att genomföra om en tillräckligt stor grupp lärare samtidigt jobbar med samma kursmodul. Det är emellertid också möjligt att komma med också efter den officiella kursstarten och avlägga kursen i sin egen takt.

Obligatoriska kursprestationer: Tre gruppdiskussioner, tre uppgifter, kursmaterial att bekanta sig med.

KURSENS TIDTABELL OCH STRUKTUR

På bilden nedan visas ett rekommenderat kursschema. De olika kursmodulerna blir tillgängliga på MOOC-plattformen i enlighet med schemat. Kursuppgifter kan emellertid göras och lämnas in ända till 17.1.2022, då alla kursuppgifter ska senast vara inlämnade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÅLSÄTTNINGAR

  • att ge lärare i den grundläggande utbildningen en teori- och forskningsbaserad grund för utvecklingen av deras bedömningsrutiner

  • att främja mångsidiga bedömningsmetoder och utvecklande av bedömningsrutiner

  • att erbjuda lärare i den grundläggande utbildningen en plattform för kollegiala gemensamma diskussioner kring bedömning.

INNEHÅLL OCH TEMA

Introduktion till teorier kring bedömning, dynamiskt angreppssätt i bedömning, inlärningsfärdigheter och bedömning, bedömning som stöder kognitiva färdigheter och inlärningsstrategier, bedömning som stöder lärandet, självvärdering och kamratrespons, portfolior.

 
 
Ruotsinkielinen_toteutus.png

Utbildare

Mia Skog

 

Ikoni - opettaja.png

mia skog

Utbildningsplanerare

Nationellt nätverk för utveckling av utvärderingskunskap

 KAARO

Asset 4_edited_edited.png

mer information