Asset 4_edited.png

Bedömning som stöder och stärker lärande

Bedömningskriterier och lärandemål
(5 sp)
VÅREN 2021
Välkommen till kursen!

ALLMÄNT OM KURSEN

Målgrupp: Lärare inom den grundläggande utbildningen (främst åk. 5–9)

 

Kursupplägg: Tre utbildningsdagar på nätet (3x2 timmar) och uppgifter på MOOC-kursplattformen


KursbeskrivningUnder fortbildningen får lärare (främst åk. 5–9) möjlighet att reflektera över och utveckla sin bedömning utifrån de ämnesvisa kunskapskraven och lärandemålen. Kursdeltagarna kommer även att få handledning i hur den lokala läroplanen kan uppgöras för åk. 7–9. Fortbildningen ger verktyg för att genomföra en mångsidig, öppen och jämlik bedömning. Fortbildningen består av tre distansträffar samt förhands- och mellanuppgifter.

Obligatoriska kursprestationer: Tre utbildningsdagar på nätet (3x2 timmar), förhandsuppgift, två mellanuppgifter och avslutande uppgift på MOOC-kursplattformen

KURSplan

 

 

 

 

 

 

Innehåll och tema

Dag 1: Analys av bedömningskriterier och lärandemål

Dag 2: Ämnesvisa träffar för ämneslärare. Sakkunniga presenterar de nya kunskapskraven.

Dag 3: Uppgörande av en lokal läroplan samt planering och bedömning av mångvetenskapliga temahelheter

Målsättningar

 • Deltagarna får handledning i hur man kan uppgöra en lokal läroplan för åk. 7–9

 • Stöd för lärare i tillämpning av bedömningskriterier och lärandemål i undervisningen

 • Diskussion med pedagogiska experter om bedömningskriterierna

 • Planering och genomförande av lärande utgående från bedömningskriterier

 • Planering av bedömning i mångvetenskapliga temahelheter

Parallella utbildningar

I Helsingforsregionen

Dag 1: 16.2. 2021 kl. 15–17
Dag 2: Ämnesvisa träffar i mars (se datum på listan nedan)
Dag 3. 19.4.2021 kl. 15–17

I Åboregionen

Dag 1: 18.2. 2021 kl. 15–17
Dag 2: Ämnesvisa träffar i mars (se datum på listan nedan)
Dag 3: 20.4.2021 kl.15–17

I Österbotten

Dag 1: 17.2.2021 kl. 15–17
Dag 2: Ämnesvisa träffar i mars (se datum på listan nedan)
Dag 3: 21.4.2021 kl. 15–17

 • Historia och samhällslära med PeD Najat Ouakrim-Soivio (Fi/Sv) 11.3 kl 1517 på distans

 • Matematik med undervisningsrådet Kristian Smedlund (Sv) 15.3 kl 1517 på distans

 • Finska med undervisningsrådet Yvonne Nummela (Sv)18.3 kl 1517 på distans

 • Engelska med undervisningsrådet Yvonne Nummela (Sv) 22.3 kl 1517 på distans

 • Fysik och kemi med undervisningsrådet Kristian Smedlund (Sv) 23.3 kl 1517 på distans

 • Modersmål och litteratur med undervisningsrådet Pamela Granskog (Sv) 24.3 kl 1517 på distans

 • Biologi med Susanna Björkell från UBS, 25.3 kl 1517 på distans

 • Religion med Kati Mikkola, undervisningrådet i religion (Fi/Sv) 29.3 kl 1517

 • Geografi med Susanna Björkell från UBS 7.4 kl 1517 på distans

 • Bildkonst med universitetslektor Hannah Kaihovirta 8.4 kl 1517 på distans

 
 

Utbildare

Najat Ouakrim-Soivio

Mia Skog

 

mia skog

Utbildningsplanerare

Nationellt nätverk för utveckling av utvärderingskunskap

 KAARO

 

Melina lukkarinen

Projektplanerare

Nationellt nätverk för utveckling av utvärderingskunskap
 KAARO

mer information

HY__LP11_kasvaP_FI_B3____BW.jpg
AaltoYliopisto_logo_mv.png
UEF_eng_pysty_1_black.png
ulapland_MV_logo.png
aalogobasic4c_MV.jpeg
Finansierar:
OKM_Sve_2rivi_logot_ISO_läpinäkyvä.png
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • YouTube

©2020 by Nationellt näetverk för utveckling av utvärderingskunskap KAARO