Asset 4_edited.png

Arviointi oppimisen tukena ja osaamisen vahvistajana.

Kehitetään arviointia yhdessä! - arviointitiimit arvioinnin kehittämisen tukena -MOOC-kurssi 
Syksy 2021
Tervetuloa mukaan kurssille!

KURSSIn yleisesittely

Kohderyhmä: perusopetuksen opettajat ja opettajaopiskelijat

 

Kurssin toteutus: joustava verkkokurssi MOOC-alustalla


Kurssikuvaus: Kehitetään arviointia yhdessä! – arviointitiimit arvioinnin kehittämisen tukena -kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään arviointia omassa työyhteisössään. Kurssilla tutustutaan perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiluvun keskeisiin periaatteisiin ja niiden vaikutukseen arvioinnin kehittämisessä. Kurssilla avataan arvioinnin käsitteitä ja teorioita monipuolisesti käytännön esimerkkien, tutkimustiedon ja monipuolisten harjoitteiden kautta.

Kurssin suorittaminen: Kolme vertaisverkkokeskustelua, kolme tehtävää, kurssimateriaaliin tutustuminen 

ilmoittaudu mukaan!

KURSSIN aikataulu ja rakenne:

Kurssilla on kolme osiota, joihin jokaiseen kuuluu välitehtävä ja vertaisverkkokeskusteluun osallistuminen. Kurssin tarkempi aikataulu ja yksityiskohdat päivitetään tälle kurssisivulle hyvissä ajoin ennen kurssin alkua. 

KURSSIN TAVOITTEEt

 • tukea perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiluvun keskeisten periaatteiden käyttöönottoa ja kehittämistä perusopetuksen arjessa

 • antaa teoria ja tutkimuspohjaa arvioinnin kehittämiselle

 • tukea arviointitiimien toimintaa ja antaa malleja arvioinnin kehittämiselle koko kouluyhteisön yhteisen kehittämisen kautta

 • tukea opettajan ja koko kouluyhteisön arviointiosaamisen kokonaisuuden reflektointia ja suunnitelmallista kehittämistä

 • tarjota vertaisoppimiselle ja arvioinnin yhteiselle kehittämiselle toimiva alusta

Kurssin sisältö

 

 • OPS luku 6: keskeiset periaatteet, OPS-muutokset ja arvioinnin käsitteet, formatiivinen ja summatiivinen arviointi, opinnoissa eteneminen, lukuvuosi ja päättöarviointi sekä oppimisen tuki ja arviointi

 • arviointitiimin toiminta ja muutostyön organisointi, näkökulmia arviointitiimien toimintaan

 • arviointi koko kouluyhteisön asiana: erilaiset arviointidialogit ja arvioinnista keskusteleminen, osallisuus ja jaettu johtajuus

 • arviointi ja oppimisen tukeminen: koulun ja kotien yhteistyö

kurssikirjallisuus

 

 • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, Opetushallitus (myös päivitetty luku 6)

 • Arviointia toteuttamassa: näkökulmia monipuoliseen oppimisen arviointiin (2017) Eija Kauppinen (toim.) & Erja Vitikka (toim.) Opetushallitus

 • Ajattelun taidot ja oppiminen (2016) Irmeli Halinen; Risto Hotulainen; Eija Kauppinen; Päivi Nilivaara; Asta Raami; Mari-Pauliina Vainikainen, PS-kustannus

 • Growth Mindset, Carol Dweck 2006

 • Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 2019, KARVI

 
 

marja tamm

risto hotulainen

Päivi atjonen

sari harmoinen

aleksi heikola

 

LISÄTIETOJA

marja tamm

Projektipäällikkö

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO

 

aleksi heikola

Projektisuunnittelija

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO

HY__LP11_kasvaP_FI_B3____BW.jpg
AaltoYliopisto_logo_mv.png
UEF_eng_pysty_1_black.png
ulapland_MV_logo.png
aalogobasic4c_MV.jpeg
Finansierar:
OKM_Sve_2rivi_logot_ISO_läpinäkyvä.png
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • YouTube

©2020 by Nationellt näetverk för utveckling av utvärderingskunskap KAARO